28/12/2023
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในเทศกาลปีใหม่นี้ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” เพื่อป้องกันและลดอัตราการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ คุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กรพร้อมด้วยตัวแทนพนักงานในนามคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ของบริษัทฯ ร่วมออกบูธกิจกรรมและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรม “ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สสส. กรุงเทพมหานครและภาคีเครื่อข่ายความปลอดภัยทางถนน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ฟอลคอนประกันภัย ยังได้รณรงค์ด้านความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง และยังร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านสังคม (Social) ที่ฟอลคอนประกันภัยให้ความสำคัญตามกลยุทธ์ ESG ขององค์กร