ประกันอุบัติเหตุ PA Save Save

เบี้ยประกันเริ่มต้น228฿ต่อปี
ซื้อทันที
คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿

จุดเด่น

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 228 บาทต่อปี
คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
รับอายุตั้งแต่ 1-70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 75 ปี)
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แผนความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. อายุ 1 ถึง 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 75 ปี )
 2. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 3. สัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย
 4. คุ้มครองอาชีพขั้น 1 – 4 ยกเว้นอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการประกอบอาชีพ กรณีอาชีพทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร จะไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่สงคราม หรือ ปราบปราม
 5. ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์ต่อคนแต่จำกัดวงเงินเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 3,000,000 บาท
 6. บริษัทจะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยเป็น e-policy ทางอีเมล์ (Email) ที่ได้ระบุไว้

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 4. การก่อการร้าย

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้
 4. บริษัทจะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยเป็น e-policy ทางอีเมล์ (Email) ที่ได้ระบุไว้

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันอุบัติเหตุ iPerfect
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น289฿ต่อเดือน
 • คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมค่าเปลี่ยนซิลิโคนกรณีเสียหายจากอุบัติเหตุ
จ่ายเพิ่ม 1 เท่าของทุนประกันภัย สำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย*
รับเงินชดเชยวันละ 1,000 บาท กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล*
ประกันอุบัติเหตุ PA Save Save
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น228฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 228 บาทต่อปี
คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ประกันสุขภาพ iSmart Health O-A Plus
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น32,738฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด3,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
A Full set of Health Insurance Plan that cover both Inpatients and Outpatients
No cash advance payment needed with Falcon's VIP Care Card
Nationwide hospital network