ประกันสัตว์เลี้ยง Pet Protect Sure

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับสุนัขและแมว

เบี้ยประกันเริ่มต้น599฿ต่อปี
คุ้มครองสูงสุด15,000 บาท

จุดเด่น

คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ครอบคลุมค่ารักษา เห็บ หมัด และโรคผิวหนัง
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ค่าลงสื่อโฆษณาเมื่อสัตว์เลี้ยงหาย
ค่าจัดการงานศพ

แผนความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน – 7 ปี
 2. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง (มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย )
 3. มีเอกสารการฉีดวัคซีนรวม 5 โรค (โรคไข้หัดสุนัข โรคหวัดและหลอดลมอักเสบ โรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู) โรคลำไส้อักเสบ โรคหวัด และการถ่ายพยาธิ)
 4. ให้ความคุ้มครองภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. การเสียชีวิตหรือการรักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นหลังจากพ้นช่วงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 60 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. การถูกฆ่าโดยเจตนา การถูกวางยาพิษ หรือการกลั่นแกล้ง
 3. การเสียชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลที่สืบเนื่องมาจากภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การอยู่ร่วมกันในที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 4. การเสียชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลที่สืบเนื่องมาจากขณะขนส่งไม่ว่าจะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
 5. ข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันภัยโดรน
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น860฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
คุ้มครองกรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับสูงถึง 500,000 บาท
บริการรับขึ้นทะเบียนโดรน
ประกันสัตว์เลี้ยง Pet Protect Sure
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น599฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด15,000 บาท
ความคุ้มครองพิเศษ
คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ค่าลงสื่อโฆษณาเมื่อสัตว์เลี้ยงหาย
ค่าจัดการงานศพ
ประกันภัยโดรนเกษตร
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น2,000฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
คุ้มครองกรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ