ประกันรถยนต์ชั้น 2+
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น5,800฿ต่อปี
  • คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครองพิเศษ
ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2,000 บาท
เงินชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์
ประกันรถยนต์ชั้น 3+
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น5,000฿ต่อปี
  • คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องติดต่ออย่างไร

โทรแจ้งเหตุที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ 24 ชม. โทร. 02 037 9955 พร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ อาทิ เลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย ทะเบียนรถ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบกรมธรรม์

ผู้เอาประกันภัยสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่ซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ได้โดยมีขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

สามารถดูรายชื่อศูนย์บริการ/อู่ได้ที่ไหน

เรียกร้องค่าสินไหมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

บริษัทพิจารณาจ่ายเคลมกี่วัน

ใบเคลมมีอายุกี่ปี

เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์มีอะไรบ้าง

รถยนต์มีความเสียหายก่อนทำประกัน (มีแผลเก่า) สามารถเคลมได้หรือไม่