16/11/2021
คุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,195 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเติบโตสูงกว่าภาพรวมของตลาดประกันวินาศภัยซึ่งเติบโต 3% จากกลยุทธ์การรุกตลาดทุกช่องทาง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบทุกประเภท ควบคู่ไปกับการพิจารณารับประกันภัยอย่างรอบคอบ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการการจ่ายสินไหมได้รวดเร็ว ฟอลคอนฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายหรือ CAR ณ. สิ้นไตรมาส 3 อยู่ที่ 208% ซึ่งสูงกว่าขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดที่ 100% ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินทรัพย์สูงกว่า 4,500 ล้านบาท และมีเงินทุนสูงกว่า 590 ล้านบาท ลูกค้าทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าฟอลคอนฯ เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเสถียรภาพ มั่นคง และมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน อีกทั้งยังมีผู้ถือหุ้นจากกลุ่มบริษัท Fairfax Financial Holdings  ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินรายใหญ่จากประเทศแคนาดาให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด มั่นใจพร้อมดูแลลูกค้าทุกราย ทุกประเภทกรมธรรม์อย่างเป็นธรรมในทุกสถานการณ์