25/08/2020

 

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฏหมาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ  ร่วมกับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา สนับสนุนโครงการมอบหมวกกันน็อค พร้อมคอมพิวเตอร์ หนังสือและอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสกุณปักษี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายจำลอง  บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และนายกฤษดา บัวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับเยาวชนในการรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย และสวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงส่งต่อความรู้ด้วยหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้ในประโยชน์ต่อไป