29/05/2020

ในช่วงที่ผ่านมา หลายๆ บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่พักอาศัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 จากการเดินทาง แต่ในบางบริษัท บางส่วนงานอาจมีความจำเป็นต้องให้บริการลูกค้า และยังคงต้องเดินทางมาทำงานตามปกติ ซึ่งฟอลคอนประกันภัยได้ส่งต่อความห่วงใยนี้ให้กับพนักงานของบริษัทคู่ค้าด้วยการมอบหน้ากากผ้า 2 ชั้น  ที่สามารถป้องกันไวรัสจากสารคัดหลั่งและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ ระบายอากาศได้ดี และซักได้มากกว่า 20 ครั้ง พร้อมเจลแอลกอฮอล์แบบพกพาที่ได้มาตรฐาน ซึ่งถือเป็นสิ่งของจำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว