28/04/2021

ด้วยความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ และบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่    คุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)และคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทน มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี

ผศ. นพ. กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    รับมอบ  ณ  ศาลาทินทัต  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

 

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้ให้ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย