29/06/2021

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณวิไล ธรรมถิวัธ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวม 2,156,000 บาท ให้กับคุณอนิวัฒน์ ดีสุด (ผู้รับผลประโยชน์) จากกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยผลประโยชน์เป็นไปตามแผนความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำไว้กับบริษัทฯ

 

สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากฟอลคอนประกันภัย คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด  4,000,000 บาท สำหรับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะคุ้มครองสูงสุด* 8,000,000 บาท นอกจากนั้น ยังคุ้มครองรวมถึงผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Line : @FalconCS , Facebook : ฟอลคอนประกันภัย และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02 037 9988  หรือดูผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นได้ที่ https://www.falcon4life.com

 

ฟอลคอนประกันภัยพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกสถานการณ์

 

*เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด