24/06/2020

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงภาครัฐได้มีการยกเลิกเคอร์ฟิว เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ขณะเดียวกันประชาชนยังคงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม และใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการเลือกใช้บริการทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะติดเชื้อ อาทิบริการพบแพทย์ผ่าน “Telemedicine” ในการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าประกันสุขภาพแทนการเดินทางไปโรงพยาบาล

 

สำหรับลูกค้าฟอลคอนประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ สามารถเลือกใช้บริการ Telemedicine หรือบริการโทรเวชกรรม โดยวิธีการรักษาจะใช้เทคโนโลยีที่สามารถพูดคุยกับทีมแพทย์ได้แบบ real-time ไม่ว่าจะเป็นการโทร แชท หรือวิดีโอคอล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ให้บริการ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการในการพบแพทย์และค่ายา สามารถเคลมจากความคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ตามสิทธิประกันสุขภาพได้ทันที รวมถึงการบริการจัดส่งยาถึงที่บ้าน ยกเว้นค่าจัดส่งลูกค้าจะต้องรับผิดชอบเอง 

 

สำหรับโรงพยาบาล ทั้ง 21 แห่ง ที่ให้บริการ “Telemedicine” ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน  โรงพยาบาลเจ้าพระยา 

 

โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลนวมินทร์9 โรงพยาบาลเอกชัย โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์  ทั้งนี้เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิการพิจารณาการให้บริการตามดุลยพินิจของแพทย์ และเงื่อนไขของแต่ละโรงพยาบาล