19/08/2021

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) และนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฎหมายและกำกับดูแลองค์กร (ที่ 1 จากขวา) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบชุด PPE จำนวน 600 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข (ที่ 1 จากซ้าย) นายสัญชัย จงวิศาล (ที่ 2 จากซ้าย) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในการป้องกันและลดโอกาสในการติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ฟอลคอนประกันภัยได้มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์และขอร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในภาวะวิกฤตนี้ให้ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย