07/09/2023

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณเจียรพันธ์ บุญถนอม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่นประจำปี 2566 จากสำนักงานประกันสังคม โดยมีคุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ตอกย้ำการองค์กรที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสวัสดิการแรงงานอย่างยั่งยืนตามนโยบาย ESG ด้านสังคมขององค์กร

 

#Falconinsurance #ฟอลคอนประกันภัย #FalconBesideYou #เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ #สถานประกอบการต้นแบบ #ประกันสังคม