21/06/2023

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐาปนะ คลอสุวรรณา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และสื่อการเรียนรู้ ให้แก่ 7 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ 2. โรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 3. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 4. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 5. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 6. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 7. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาตามนโยบาย ESG ขององค์กรในด้านสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัยในการฝึกใช้ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกระดับชั้น

 

#Falconinsurance #ฟอลคอนประกันภัย #FalconBesideYou #เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ #ESG #CSR #กิจกรรมเพื่อสังคม