20/12/2022

ผู้บริหารและพนักงานฟอลคอนประกันภัยร่วมฉลองเบี้ยประกันภัยรับ ทะลุ 3 พันล้านบาท ในงาน”Falcon New Year Staff Party 2023″ โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ concept  ESG ตามนโยบายหลักขององค์กร โดยเน้นการลดใช้ทรัพยากรในการผลิตวัสดุที่ใช้ในการจัดงาน และเน้นวัสดุที่ใช้ซ้ำได้ รวมถึงการแต่งกายที่เน้นเสื้อผ้าที่มีอยู่นำมาประยุกต์เข้ากับธีมงาน “Sport Street”  นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและร่วมสร้าง Team Work ด้วยการแข่ง Shuffle Dance TikTok Challenge อีกด้วย