16/03/2023

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และสื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยขอน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เป็นเหตุให้อาคารเรียนเสียหายทั้ง 2 หลัง และอุปกรณ์การเรียนการสอนถูกไฟไหม้ นอกจากนี้ยังทำให้ครูและนักเรียนกว่า 160 คน ต้องใช้ศาลาวัดเป็นที่สอนและเรียนหนังสือชั่วคราว ในการนี้ มีพระอาจารย์บุญยืน วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นตัวแทนผู้รับมอบเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก