31/01/2022
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบข้าวสารเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิดิ อาร์ค ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบัณฑิต หมื่นเรือคำ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ดูแลอยู่ ซึ่งมูลนิธิแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสุนัขและสัตว์ไร้บ้านที่ได้รับบาดเจ็บ หรือถูกทำร้ายกว่า 600 ตัว ฟอลคอนประกันภัยจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการช่วยเหลือมูลนิธิดิ อาร์คฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการร่วมบริจาคได้ที่ นายบัณฑิต หมื่นเรือคำ ประธานมูลนิธิฯ โทร. 088-5477393, 094-9919499 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thearkth.org/