29/04/2024

ฟอลคอนประกันภัย สานต่อกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง มอบหมวกนิรภัยให้แก่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหมวกนิรภัยให้แก่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 โดยมี พ.ต.อ.ฐาปนะ คลอสุวรรณา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2/พี่เลี้ยง สอจร. ภาคตะวันออก เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมรณรงค์สนับสนุนโครงการที่ช่วยป้องกันและลดอัตราการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

#ฟอลคอนประกันภัย #Falconinsurance #FalconBesideYou #เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ #ความดีที่คุณทําได้ #ลดอุบัติเหตุ