08/12/2021

บริษัท  ฟอลคอนประกันภัย  จำกัด  (มหาชน)  โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร พร้อมด้วยนายวันชัย เพ็ชรฤทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ของสำนักงานคปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) มอบความคุ้มครองประกันภัยศาสนสถานให้กับวัดในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 วัด ทุนประกันภัยรวม 25 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมกรณีได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในพิธี นอกจากนั้นยังมีนายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฏหมายคดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ และนายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา