25/01/2024

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร คุณวันชัย เพ็ชรฤทธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจประกันภัยรถยนต์ คุณสุรชัย เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และคุณเจิดศักดิ์ สุขะปุณพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจองค์กร เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าพบคุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ คปภ.

ทั้งนี้ ฟอลคอนประกันภัยยินดีที่จะร่วมปฏิบัติตามนโยบายของคปภ. ในการมุ่งยกระดับธุรกิจประกันภัยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมดูแลการจ่ายสินไหมให้รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ถือกรมธรรม์ทุกราย นอกจากนี้ ฟอลคอนประกันภัยยังมีเป้าหมายในการรับผิดชอบและตอบแทนคืนสู่สังคม โดยได้เน้นย้ำให้ความสำคัญกับนโยบาย ESG อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอีกด้วย

 

#Falconinsurance #ฟอลคอนประกันภัย #FalconBesideYou #เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ #Fair&Friendly #Fairfax #FFH