ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ – มอเตอร์ไซค์

โทรแจ้งเหตุที่ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ 24 ชม. โทร. 02 037 9955 พร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ อาทิ เลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย ทะเบียนรถ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบกรมธรรม์

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อรถยนต์ของท่านประสบอุบัติเหตุ กรุณาติดต่อ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ 24 ชม. โทร. 02 037 9955 พร้อมแจ้งข้อมูลเพื่อความรวดเร็วในการบริการ

  1. ยี่ห้อ/ทะเบียนรถ/สีรถ
  2. หมายเลขกรมธรรม์/ชื่อผู้เอาประกันภัย
  3. ชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ
  4. ลักษณะการเกิดเหตุ
  5. ยี่ห้อ/ทะเบียนรถคู่กรณี (ถ้ามี)
  6. สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ชื่อถนน ซอย และสถานที่ใกล้เคียงที่สังเกตุเห็นชัด
  7. ถ้ามีการเคลื่อนย้ายจุดนัดหมาย โปรดแจ้งให้บริษัททราบ
  8. ห้ามบันทึกการยอมรับผิดให้บุคคลใด เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากบริษัท
  9. ถ้าถูกรถยนต์คันอื่นชนแล้วหนี ให้จดทะเบียน ยี่ห้อ สีรถ หรือถ่ายภาพ ไว้เป็นหลักฐาน

กรณีรถยนต์ท่านเสียหายเล็กน้อยและไม่มีคู่กรณี ท่านสามารถติดต่อเข้าซ่อมได้ที่อู่ในเครือตามรายชื่ออู่ที่ปรากฏ

ขั้นตอนการนำรถเข้าอู่ในสัญญา

ขั้นตอนการนำรถเข้าอู่นอกสัญญา

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

รายชื่อศูนย์ซ่อมทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Carmate และวิธีการใช้งาน