ผู้ใช้บริการใช้บริการกับเว็บไซต์นี้ (https://www.falconinsurance.co.th) (“เว็บไซต์”) บริษัทถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการใช้ “คุกกี้” ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ปรับปรุงการบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการใช้บริการ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

โดยข้อมูลคุกกี้ที่บริษัทรวบรวมเป็นข้อมูลการตั้งค่าส่วนบุคคลแบบไม่ระบุตัวตน จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการสามารถปิดการใช้คุกกี้ในการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ผู้ใช้บริการ แต่การปิดการใช้งานอาจส่งผลต่อผู้ใช้บริการในอนาคต