18/10/2023

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุรชัย เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 3,953,058 บาท ให้กับคุณพิชชาพร โฉมศรี ในฐานะบุตรและตัวแทนผู้รับผลประโยชน์ จากกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยผลประโยชน์เงินสินไหมทดแทนเป็นไปตามแผนความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล #iSmartChoice จากฟอลคอนประกันภัย

 

#Falconinsurance #ฟอลคอนประกันภัย #FalconBesideYou #เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ #ประกันอุบัติเหตุ #มอบสินไหม #PA #iSmartChoice