17/08/2023

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 2 โดยพลตำรวจเอก ดร. มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพลตำรวจตรี อิทธิพร โพธิ์ทอง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และพลตำรวจตรี นันทวุฒิ สุวรรณละออง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 จัดกิจกรรม “การลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรโดยการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน” รวมถึงการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยเพื่อลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุจราจรในการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ESG ของฟอลคอนฯ ในการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม  และในกิจกรรมนี้ยังได้มีการมอบหมวกนิรภัย ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 2. โรงเรียนศรียานุสรณ์ 3. โรงเรียนสฤษดิเดช และ 4. โรงเรียนบ้านแก้ว สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ฟอลคอนประกันภัยร่วมกับมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 มอบเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งในห้องสมุดให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่นักเรียนที่มาใช้บริการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

 

#Falconinsurance #ฟอลคอนประกันภัย #FalconBesideYou #เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ #ESG #มอบหมวกนิรภัย #CSR #กิจกรรมเพื่อสังคม