08/12/2023

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Fairfax Asia Summit 2023 ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพ โดยงานประชุมในครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจาก Fairfax Financial Holdings จากแคนาดา และคณะผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่ม Fairfax Asia รวม 8 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ศรีลังกา และไทย เข้าร่วมงานด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Peter Clarke, President & Chief Operating Officer, Fairfax Financial Holdings เป็นประธานในงาน โดยในการประชุมเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนผลงานและความสำเร็จจากการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของแต่ละประเทศ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการกำหนดกรอบทิศทางเพื่อการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการมอบรางวัล Fairfax Asia Ambassador Award ให้กับพนักงานในภาคพื้นเอเชียที่ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม Fair and Friendly ของกลุ่มบริษัท Fairfax ด้วย

โอกาสนี้ Mr. Peter Clarke ได้กล่าวอัพเดทผลประกอบการปี 2022 ของ Fairfax Financial Holdings ว่า Fairfax มีเบี้ยประกันภัยรับ 27.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 953,000 ล้านบาท) เติบโตขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปี 2021 และมีกำไรจากการรับประกันภัยสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 35,000 ล้านบาท) ในส่วนของผลประกอบการ 9 เดือนของปี 2023 Fairfax มีเบี้ยประกันภัยรับเติบโตสูงถึง 7.5% หรือคิดเป็นเงิน 22.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 770,000 ล้านบาท) Mr. Peter กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน Fairfax มีพนักงานรวมกว่า 16,000 คน ประกอบกิจการอยู่ใน 50 ประเทศทั่วโลก ให้บริการรับประกันภัยลูกค้าในกว่า 100 ประเทศ โดยตลอดระยะเวลากว่า 37 ปีของการดำเนินธุรกิจ Fairfax ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการผสมผสานระเบียบปฏิบัติของการพิจารณารับประกันภัยควบคู่ไปกับการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว Fairfax ยึดมั่นในวัฒนธรรมการเติบโตแบบ Long-Term Returns และการบริหารงานแบบ Fair and Friendly มาโดยตลอด ส่งผลให้ Fairfax ได้รับการจัดอันดับให้เป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดของปี 2022 ที่อยู่ใน Top 20 Global Property & Casualty Insurance ของโลก นอกจากนี้ Fairfax ยังมีเป้าหมายในการรับผิดชอบและตอบแทนคืนสู่สังคมในทุกประเทศที่บริษัทในกลุ่ม Fairfax ดำเนินธุรกิจ โดยได้เน้นย้ำให้ทุกบริษัทในกลุ่มให้ความสำคัญกับนโยบาย ESG อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

 

ในส่วนของฟอลคอนประกันภัยเป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานตามนโยบายของ Fairfax โดยเฉพาะแนวทางการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาสินไหมที่เป็นธรรม ถูกต้อง รวดเร็ว และการที่ได้เข้ามาเป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax อย่างเต็มตัวตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปี 2023 ที่ผ่านมา ทำให้ฟอลคอนฯ มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย รวมถึงบริการที่มอบให้กับลูกค้าและคู่ค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำและทันสมัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในกลุ่ม Fairfax ทั่วโลก ในปี 2024 ฟอลคอนฯ ตั้งเป้าเติบโตกว่า 11% ทั้งนี้การเติบโตจะมุ่งเน้นทั้งการรับประกันภัยกลุ่มลูกค้าองค์กรจากการสนับสนุนความสามารถในรับประกันภัยจากกลุ่มบริษัท Fairfax และความหลากหลายในการรับประกันภัยกลุ่ม Special Lines พร้อมทั้งเติบโตบนการรับประกันภัยรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุและสุขภาพผ่านระบบงานที่ทันสมัย โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแนวทางการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับ Fairfax รวมถึงการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในปี 2024 ไว้อย่างครบครัน

 

Fairfax และฟอลคอนประกันภัยให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดหลักค่านิยม 8 ประการเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับพนักงานในกลุ่มทั่วโลก เพื่อใช้เป็นหลักในการทำงานและในชีวิตประจำวัน และภายในงาน Fairfax Asia Summit 2023 ได้มีพิธีมอบรางวัล Fairfax Asia Ambassador Award ให้กับพนักงานใน Fairfax Asia จำนวน 9 ท่านจาก 8 ประเทศในเอเชีย ที่นำค่านิยม doing good, by doing well ทั้ง 8 ประการของ Fairfax มาใช้ได้จริงและสม่ำเสมอจากผลการโหวตของพนักงานของแต่ละบริษัทอีกด้วย

 

#Falconinsurance #ฟอลคอนประกันภัย #FalconBesideYou #FairfaxAsia #FairfaxFinancialHoldings #Fairfax #FFH