24/12/2021

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง จำนวน 200 ตัว  โดยมีคุณไมตรี ชนูดหอม ผู้อำนวยการภาค สำนักงานคปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำส่งต่อให้กับตำรวจภูธรภาค 3 ต่อไป