24/09/2021

ฟอลคอนประกันภัยโชว์ผลงานเติบโตต่อเนื่อง ครึ่งปีแรกของปี 64 เติบโตกว่า 18ยืนยันดูแลลูกค้าประกันโควิด-จ่ายสินไหมรวดเร็ว เป็นธรรมทุกราย

 

คุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2564 ต้องเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง แต่ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปีนี้ของฟอลคอนในครึ่งปีแรก ฟอลคอนมีเบี้ยประกันภัยรับเติบโตสูงถึง 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตสูงที่สุดคือ ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโต 29% รองลงมาคือประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเติบโต 23% ประกันภัยรถยนต์เติบโต 17% และประกันภัยทรัพย์สินเติบโต 14% ตามลำดับ โดยฟอลคอนมีสัดส่วนของเบี้ยประกันโควิด-19 ต่ำกว่า 2% ของเบี้ยประกันภัยรับ ฟอลคอนมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนหรือ CAR สูงกว่า 230% (ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด 100%)

 

แม้ว่าสถานการณ์ช่วงนี้จะมีปริมาณเคลมโควิด-19 เข้ามาเป็นจำนวนมาก ฟอลคอนประกันภัยได้เตรียมความพร้อมด้านการรับประกันภัย และการจ่ายสินไหมทดแทน โดยการปรับทีมงานและแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ฟอลคอนสามารถบริหารจัดการจ่ายสินไหมทุกประเภทได้รวดเร็ว และจ่ายสินไหมโควิด-19 ทุกรายภายใน 15 วัน สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเรียกร้องสินไหมประกันโควิด-19 สามารถยื่นเอกสารเบื้องต้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทาง Line: @falconcs หรือ E-mail: fcicustomerservice@falconinsurance.co.th พร้อมนำส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะได้รับสินไหมภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯได้รับเอกสารต้นฉบับครบถ้วน (กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือมีการเคลมสินไหมโควิดโดยไม่สุจริต การพิจารณาสินไหมอาจใช้เวลามากกว่า 15 วัน)

 

“ฟอลคอนประกันภัยเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และมีความชำนาญในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยมากว่า 15 ปี สามารถวิเคราะห์ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีผู้ถือหุ้นใหญ่จากกลุ่มบริษัท Fairfax Financial Holdings ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินที่มั่นคงรายใหญ่ของโลกจากประเทศแคนาดา กลุ่มบริษัท Fairfax มีสินทรัพย์สูงกว่า 2 ล้านล้านบาท และมีเงินทุนสูงกว่า  3.7 แสนล้านบาท ในส่วนของฟอลคอนประกันภัยมีสินทรัพย์กว่า 4,500 ล้านบาท และมีเงินทุนกว่า 600 ล้านบาท ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าฟอลคอนมีความมั่นคง แข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน สามารถบริหารจัดการการจ่ายสินไหมได้เป็นอย่างดี” คุณโสภา กล่าวทิ้งท้าย