10/02/2020

 

จากเหตุการณ์กราดยิงในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช คุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฟอลคอนประกันภัย มอบหมายให้คุณอำนาจ มาตรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฏหมายและสินไหม รุดลงพื้นที่เพื่อเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวทันทีในฐานะผู้รับประกันภัยร่วมห้างสรรพสินค้า Terminal 21 และผู้รับประกันภัยร้านค้าย่อยบางส่วนภายในห้างดังกล่าว 

ฟอลคอนประกันภัยให้ความคุ้มครองประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk) ทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 1,412,250,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property Damage) 1,296,250,000 บาท และความคุ้มครองประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ( Business Interruption ) 116,000,000 บาท ให้กับห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช มีสัดส่วนของการรับประกันภัยอยู่ที่ 25% นอกจากนี้ยังพบว่ามีร้านค้าย่อยภายในห้างบางร้านที่ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯ เป็นวงเงินทุนประกันประมาณ 30 ล้านบาท ในการนี้บริษัทฯ ได้รุดลงพื้นที่ร่วมกับคุณพุทธภรณ์ วงศ์รอด ผู้อำนวยการภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค4 และผู้รับประกันภัยร่วมเพื่อเร่งประเมินความเสียหายของทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ พร้อมเร่งตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว