17/05/2020

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฏหมายและสินไหม พร้อมด้วยนายเจิดศักดิ์ สุขะปุณพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจองค์กร และนายโสภณ อุดมพฤกษา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Accident & Health Business เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบข้าวสารจำนวน 2,500 กิโลกรัมเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ จำนวน 500 รายในเขตตลิ่งชัน โดยร่วมกับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19