11/11/2020

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 2.5 ล้านบาท ให้กับคุณปลายปิ่น เสงี่ยม (ผู้รับผลประโยชน์) จากกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยทางบริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยการเพิ่มทุนประกันภัย 25% ตามเงื่อนไขการถือกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้ บริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด