04/04/2020

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลายนั้น ประกอบกับได้มีการประกาศเคอร์ฟิว โดยห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถาน ในช่วง 22:00 – 04:00 น. เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ด้วยความพร้อมในการให้บริการจากทีมงานมืออาชีพของบริษัทฯ และด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่างครบวงจร

เพื่อให้การบริการลูกค้า และคู่ค้า ไม่มีสะดุด ฟอลคอนประกันภัยได้เปิดช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ บริการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต การจัดส่งกรมธรรม์แบบอิเล็คทรอนิกส์ หรือ E-policy การรับแจ้งเคลมรถยนต์กรณีไม่มีคู่กรณีผ่าน LINE การส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมผ่าน LINE หรือ E-mail พร้อมจ่ายค่าสินไหมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารลูกค้าโดยตรง ทั้งนี้การทำธุรกรรมทุกขั้นตอนผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลได้ จากการที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนการทำกิจกรรมทางอิเล็คทรอนิคส์ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำหรับด้านบริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. โดยได้จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้ลูกค้าได้อุ่นใจได้แม้ในยามวิกฤตเช่นนี้