11/08/2021

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฎหมายและกำกับดูแลองค์กร (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมมอบชุด PPE ให้กับ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ที่ 4 จากขวา) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในภาวะวิกฤตนี้ให้ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย