21/03/2023

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุรชัย เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวม 2,740,000 บาท ให้กับคุณอรัญญา และคุณปุณยนุช การสมดี (ผู้รับผลประโยชน์) จากกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรืออับปางล่มและสาบสูญ ณ ประเทศไต้หวัน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมโดยการเพิ่มทุนประกันภัย 25% โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขการถือกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลประโยชน์นี้เป็นไปตามแผนความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำไว้กับบริษัทฯ