30/03/2022

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว พร้อมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโต๊ะทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิดอยเวียงแก้ว จังหวัดเชียงราย โดยมี พล.ต.ท. มนตรี ยิ้มแย้ม เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ การสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตใหม่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ของฟอลคอนประกันภัย