27/04/2022
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ พร้อมด้วย ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภานายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ร่วมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโต๊ะเรียนให้แก่โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะครู อาจารย์ของโรงเรียนร่วมรับมอบ กิจกรรมนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ของฟอลคอนประกันภัยในการส่งเสริมการลดใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ESG ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรของปีนี้
 
#ฟอลคอนประกันภัย #Falconinsurance #FalconBesideYou #ESG