14/01/2022

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์การเรียนและรองเท้ากีฬา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จังหวัดระยอง โดยมี นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย

 

#ฟอลคอนประกันภัย #Falconinsurance #เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ #ESG