แฮปปี้ 4 ขา

Start2,800฿per year
คุ้มครองสูงสุด30,000฿

Product Hilight

คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ครอบคลุมค่ารักษา เห็บ หมัด และโรคผิวหนัง
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ค่าลงสื่อโฆษณาเมื่อสัตว์เลี้ยงหาย
ค่าจัดการงานศพ

Coverage Plan

Conditions

 1. สุนัข หรือ แมว ต้องไม่เป็นการเลี้ยงเพื่อการค้า มีอายุ 3 เดือน – 7 ปี
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่พิการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 3. มีเอกสารการฉีดวัคซีน
  • สำหรับสุนัข (ไข้หัดสุนัข, หวัดและหลอดลมอักเสบ, เลปโตสโปโรซีส หรือโรคฉี่หนู่, ลำไส้อักเสบ และตับอักเสบ)
  • สำหรับแมว (ไข้หัดแมว, ไข้หวัดแมว และพิษสุนัขบ้า

Exclusions

 1. การถูกฆ่าโดยเจตนา การถูกวางยาพิษ
 2. การเสียชีวิตหรือรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ระยะเวลารอคอย 60 วัน)
 3. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing condition) ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคกรรมพันธ์ โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
 4. การเสียชีวิต บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดสารอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย

Remarks

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. สามารถซื้อกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

Other Products

ประกันภัยจักรยาน iBike
 • Start390฿per year
 • Maximum Coverageตามทุนประกัน
Special Coverage
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 390 บาท/ปี
เลือกคุ้มครองได้ทั้งจักรยาน และคนปั่น
ครอบคลุมทั้งค่ารักษาและชดเชยรายได้
Drone Insurance
 • Start860฿per year
 • Maximum Coverage1,000,000฿
แฮปปี้ 4 ขา
 • Start2,800฿per year
 • Maximum Coverage30,000฿